Online Order and Pickup

Meiji Seimen Costa Mesa

Oki Doki Izakaya Tustin

Follow Meiji Seimen:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Yelp Icon

Follow Oki Doki Izakaya:

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Yelp Icon
©2023 by Meiji Group.